Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanai un/vai  atjaunošanai persona Dzimtsarakstu nodaļā uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz iesniegumu ar dokumentiem, kuri pamato aktualizācijas nepieciešamību (aktualizācija katrā individuālajā situācijā ir atšķirīga).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā
Telefons 63323845; 25484297
2. solis / Apstrādes solis
Ieraksta aktualizēšanai un/vai  atjaunošanai jāveic valsts nodevas samaksa.
Ja iesniegumu iesniedz klātienē Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā, valsts nodevas samaksa notiek ar pārskaitījumu uz norādīto kontu. Samaksa klātienē nav iespējama.

Saņēmējs:
Kuldīgas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301,
SEB banka, kods: UNLALV2X,
konta Nr.LV26UNLA0011001130401.

Valsts nodevas likme par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu un atjaunošanu ir 7 EUR (noteikta  LR Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra  noteikumos Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”).

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
- personu ar I vai II invaliditātes grupu;
- personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
- personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
- bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
- daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā