Atļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļauja tiek izsniegta pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, komersantam Valmieras novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kam pievieno šādus dokumentus:
1) ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
2) telpu plānu u.c. dokumentus, kas raksturo ražošanas vietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauju izsniedz bez maksas uz iesniegumā pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem.

Atļauja netiek izsniegta, ja:

- ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota alkoholisko dzērienu ražošanai (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

- ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā; sociālās aprūpes, ārstniecības, izglītības, kultūras un sporta iestāžu, policijas un militarizēto formējumu telpās un teritorijās;ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;

- alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus