Norēķinu veikšana par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja veikt valsts nodevas samaksu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra, kas pieprasīta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Valsts nodevas samaksu var veikt par:
- informācijas saņemšanu (arī apliecinājums par personas statusu) par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem (piemēram, par ģimenes stāvokli, vēsturiskā adrese, personu apliecinoša dokumenta dati u.c.);
- aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu;
- visu Fizisko personu reģistrā esošo informāciju par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, ja tā pieprasīta vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts nodevas samaksu var veikt, ja pieprasītas ziņas no Fizisko personu reģistra par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu un ziņas par to ir reģistrētas Fizisko personu reģistrā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma izvēle
Jāizvēlas pakalpojums, par kuru tiks veikta valsts nodevas samaksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Apmaksa
Jāveic valsts nodevas maksājums par ziņu saņemšanu no Fizisko personu reģistra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus