Licences saņemšana makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Licences izsniegšana makšķerēšanai Ventas upē, Kuldīgas novadā (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Pašvaldība vai tās pilnvarota juridiskā persona vai ūdenstilpes īpašnieks (ar pašvaldības saskaņojumu) organizē licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības un izsniedz attiecīgas licences. Persona licences var iegādāties nolikumā norādītajās vietās.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Licencēto makšķerēšanu organizē Kuldīgas novada pašvaldība. Licencētā makšķerēšana ieviesta, lai nodrošinātu Ventas kā starptautiski atzītas lašu dabiskā nārsta upes statusu, radītu labvēlīgu situāciju dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, zivju resursu saglabāšanai un sugu regulārai pavairošanai. Licencētās makšķerēšanas posms ietver abus Ventas upes krastus Kuldīgas pilsētas teritorijā un sākas no ķieģeļu tilta pār Ventas upi labajā krastā (Lat, lon: 56.970, 21.978) un kreisajā krastā (Lat, lon: 56.970, 21.977), un turpinās lejup pa straumi līdz Abavas upes ietekai Ventā kreisajā krastā Padures pagasta teritorijā (Lat, lon: 57.092, 21.892)  un Ventas labajā krastā Rumbas pagasta teritorijas norādītajā punktā (Lat, lon: 57.092, 21.894). Upes posms, kurā notiek licencētā makšķerēšana, atzīmēts ar speciālām atzīmēm.
Licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā notiek divās sezonās: ziemas – pavasara sezona ilgst no 1.janvāra līdz   15.jūnijam, bet vasaras – rudens sezona ilgst no 16.jūnija līdz 31.decembrim.
Kopumā pieejami 6 licenču veidi:
1. taimiņa makšķerēšanas vienas dienas licence Ventas upes posmā ziemas-pavasara sezonā  (periodā no 01.01. līdz 15.06.);
2. vienas dienas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā ziemas-pavasara sezonā (periodā no 01.01. līdz 15.06.);
3. ziemas-pavasara sezonas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā (periodā no 01.01. līdz 15.06.);
4. vienas dienas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā vasaras-rudens sezonā (periodā no 15.06. līdz 31.12.);
5. vasaras-rudens sezonas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā (periodā no 16.06. līdz 31.12.);
6. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā (periodā no 01.01. – 31.12.).

Lai saņemtu gada bezmaksas licenci, jāuzrāda:
- personu apliecinošs dokuments;
- personām ar invaliditāti - izziņa vai apliecība par invaliditāti;
- politiski represētām personām - apliecība par politiski represētas personas statusu;
- trūcīgajiem un maznodrošinātajiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem – izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja izziņa netiek uzrādīta, par personas atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusam tiek veikta pārbaude datu bāzē);
- Ventas upes posmam pieguļošo krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem (laulātais, bērni, vecāki) – īpašumu apliecinošs dokuments un radniecību apliecinoši dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kuldīgas novada būvvaldes e-adrese
Klātiene
Būvvalde
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
Kuldīgas novada pašvaldības policija
Padures pagasta pārvalde
Rumbas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa un lincences saņemšana
Licences, izņemot gada bezmaksas licenci, var iegādāties:
- elektroniski interneta vietnē www.manacope.lv (skatīties zemāk - ***Hipersaite "Mana Cope") vai mobilajā lietotnē "Mana Cope", sadaļā "Copes kartes un licences" katru dienu no 00 līdz 24.00;
- personas, kam nav pieejami e-pakalpojumi Latvijā, SIA "Rietumu nafta" degvielas uzpildes stacijā jebkurā diennakts laikā.

Gada bezmaksas licenci var iegādāties noteiktas personu kategorijas:
1. personas, kuras vecākas par 65 gadiem, bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam, personas ar invaliditāti, politiski represētās personas, trūcīgie un maznodrošinātie Kuldīgas novada iedzīvotāji, Ventas upes posmam pieguļošo krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) gada bezmaksas licenci var saņemt:
- Kuldīgas novada pašvaldības policijā,
- Rumbas pagasta pārvaldē,
- Padures pagasta pārvaldē;
2. personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas ar invaliditāti gada bezmaksas licenci var iegādāties elektroniski interneta vietnē www.manacope.lv vai mobilā lietotnē "Mana Cope", sadaļā "Copes kartes un licences" katru dienu no 00–24.00 (skatīties zemāk - ***Hipersaite "Mana Cope").


________________________________________________
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
1. taimiņa makšķerēšanas vienas dienas licence Ventas upes posmā ziemas-pavasara sezonā  (periodā no 01.01. līdz 15.06.) – 20 eiro;
2. vienas dienas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā ziemas-pavasara sezonā (periodā no 01.01. līdz 15.06.) – 10 eiro;
3. ziemas-pavasara sezonas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā (periodā no 01.01. līdz 15.06.) – 40 eiro;
4. vienas dienas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā vasaras-rudens sezonā (periodā no 15.06. līdz 31.12.) – 5 eiro;
5. vasaras-rudens sezonas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā (periodā no 16.06. līdz 31.12.) – 20 eiro.

Kuldīgas pilsētas pašvaldība,
Nr. 90000035590, konts: LV26UNLA 0011001130401, AS SEB Banka, Kuldīgas filiāle
________________________________________________
***
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada pašvaldības policija
Padures pagasta pārvalde
Rumbas pagasta pārvalde
SIA "Rietumu nafta"