Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma parādu neesamību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Izziņa tiek izsniegta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izziņu izsniedz pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma. Izziņa paredzēta iesniegšanai tiesas iestādēm, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāram u.c.
Jāsagatavo pieprasījums par izziņas izsniegšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Kuldīgas novada Alsungas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Skrundas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
Nekustamo īpašumu nodaļa
E-pasts dome@kuldiga.lv
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63350637
2. solis / Pakalpojuma apstrāde un saņemšana
Pašvaldība pārbauda nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību vai neesamību un izsniedz izziņu atbilstoši pieprasījumā norādītajam saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus