Publisko ūdenstilpju un upju nomas līguma noslēgšana
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Publisko ūdenstilpju un upju nomas līguma noslēgšana (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu par vēlmi iznomāt ūdenstilpi kādam no MK noteikumu Nr.918 2.punktā uzskaitītajam izmantošanas veidam. Iesniegumā norāda plānotās darbības aprakstu un nomas objekta grafisku skici. Pašvaldība slēdz ūdenstilpju nomas līgumus un iekasē nomas maksu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Fiziska vai juridiska persona pašvaldībā iesniedz iesniegumu par ūdenstilpņu nomu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Alsungas pagasta pārvalde
Ēdoles pagasta pārvalde
Gudenieku pagasta pārvalde
Īvandes pagasta pārvalde
Kabiles pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@kuldiga.lv
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63370004
2. solis / Apstrādes solis
Kuldīgas novada dome pieņem lēmumu par nomas līguma slēgšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma saņemšana
Domes lēmums ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpnes nomas iespēju iesniedzējam tiek izsniegts atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:
- e-adrese;
- e-pasts;
- pasts;
- klātiene - Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā (Pilsētas laukums 2, Kuldīga) vai Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
Maksājumi: Skatīt maksājumus