Dzimšanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Dzimšanas reģistrācija (Augšdaugavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jaundzimušā bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis, vai kuras darbības teritorijā deklarēta viena vai abu vecāku dzīvesvieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā vecākiem nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu, kuru ar saviem parakstiem apliecina abi vecāki.

1)Ja bērna vecāki ir laulībā, tad nodaļā jāierodas abiem vai vienam no vecākiem, iesniedzot šādus dokumentus:
• ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu (veidlapa Nr.103/u);
• vecāku personas apliecinošus dokumentus: pases, ID;
• vecāku laulības apliecība.
2) Ja vecāki nav laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem, iesniedzot šādus dokumentus:
• ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu (veidlapa Nr.103/u);
• vecāku personu apliecinošus dokumentus: pases, ID;
• bērna tēvam un mātei dzimtsarakstu nodaļai personiski iesniedzot kopīgu iesniegumu vai pie notāra publiski apliecinātu iesniegumu.
• Ja bērna  vecāki ir nepilngadīgi, nepieciešama viņu vecāku atļauja atzīt paternitāti.
3) Ja māte nav laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas bērna mātei, iesniedzot šādus dokumentus:
• ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu (veidlapa Nr.103/u);
•personu aplieciņošus dokumentu: pasi, ID.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Ilūkstes dzimtsarakstu nodaļa
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pamatojoties uz pieteicēju iesniegumu un uzrādītajiem/iesniegtajiem dokumentiem tiek sastādīts dzimšanas reģistrs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Ilūkstes dzimtsarakstu nodaļa