Miršanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Miršanas fakta reģistrācija (Augšdaugavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Radinieki, apbedīšanas biroja pārstāvji, un citas personas, kas uzņemas apbedīšanu
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Par miršanas faktu ir jāpaziņo ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Miršanas faktu var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.
Personas, kas reģistrē miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļā iesniedz:
• ārstniecības iestādes izsniegtu apliecību par nāves iestāšanos(veidlapa Nr.106/u),
• tiesas spriedumu par personas miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu
• reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi;
• mirušās personas personu apliecinošus dokumentus, ja ir;
• iesniedzēja personas apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa (Ilūkstē)
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa (Ilūkstē)