Informācijas sniegšana par mūžizglītības iespējām
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Informācijas sniegšana par mūžizglītības iespējām (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Informācijas sniegšana par pieaugušo izglītības iestāžu piedāvājumu pašvaldībā, lai nodrošinātu iespēju izglītoties interesējošā jomā cilvēka dzīves garumā, piedāvātu iedzīvotājiem paaugstināt vai mainīt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām vajadzībām un interesēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieteikšanās
Informācija par pieaugušo izglītības īstenotājiem tiek publicēta pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv (skatīties zemāk - informācija vai sadaļā - Dokumenti un veidlapas).
Interesentiem jāpiesakās mācībām elektroniski vai pa tālruni pie izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Par pieaugušo izglītību Kuldīgas novadā ir iespēja konsultēties pie Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes speciālista.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas novada Izglītības pārvalde"
Adrese: Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis: 25484293, 63350635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 25484293, 63350635
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pēc pieprasījuma saņemšanas Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes speciālists apkopo informāciju un sagatavo atbildi.
Pēc pieprasītās informācijas apkopošanas, atbilde tiek sniegta klienta izvēlētajā veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Interesenti tiek informēti par pieaugušo izglītību Kuldīgas novadā un par iespējām iesaistīties ESF projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" (projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001).
Maksājumi: Skatīt maksājumus