Miršanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Miršanas fakta reģistrācija (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļā piesaka mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c., iesniedzot ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni, mirušā personu apliecinošus dokumentus (ja ir pieejami). Ja miršanas faktu konstatējusi tiesa, jāiesniedz tiesas nolēmuma noraksts.
Termiņš:
1 darba diena.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteicējam par miršanas faktu klātienē jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai.

Miršanas faktu reģistrē, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni vai citu dokumentu, kas apliecina miršanas faktu (miršanas faktu apliecina arī tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu, personas izsludināšana par mirušu vai prokuratūras paziņojums par represētās personas nāvi).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- pieteicēja personu apliecinošs dokuments;
- ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni;  
- tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts;
- mirušā personu apliecinoši dokumenti (ja ir pieejami).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā
Telefons 63323845; 25484297
2. solis / Miršanas apliecības saņemšana
Miršanas apliecību izsniedz klātienē dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā