Dzimšanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzimšanas reģistrācija (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki, pilnvarotās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums tiek nodrošināts vienas darba dienas laikā.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzimšanas faktu reģistrē Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā
- viens vecāks, ja vecāki ir laulāti;
- abi vecāki, ja vecāki nav laulāti;
- bērna māte, ja māte nav laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti.

Nepieciešamie dokumenti:
- pieteicēja personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
- ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina faktu par bērna piedzimšanu.

Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.

Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, saskaņā ar vecāku vienošanos vai bāriņtiesas lēmumu  ieraksta tēva vai mātes uzvārdu.

Pirmreizēju jaundzimušā dzīves vietu deklarē  Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa vienlaicīgi ar dzimšanas reģistra datu aizpildīšanu.
__________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā
Telefons 63323845; 25484297
2. solis / Apstrādes solis
Ziņas par bērna vecākiem.
1. Ziņas par māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu;
2. Ziņas par tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
- laulības apliecība;
- paternitātes atzīšanas iesniegums;
- bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums;
- tiesas spriedums par paternitātes noteikšanu.

Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par bērna māti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Dzimšanas faktu reģistrē klātienē Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā. Tiek reģistrēts dzimšanas fakts un izsniegta dzimšanas apliecība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā