Būvniecības ieceres novērtējuma izsniegšana
Izvēlētā teritorija: Jelgava (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana, Jelgava
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Būvniecības ieceres novērtējuma izsniegšana" ietvaros:
Īss apraksts:
Būvniecības ieceres atbilstības vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem izvērtēšana.
Ja būvniecības iecere atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, Būvvalde pieņem lēmumu par būvniecības ieceri - izdod būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem vai veic atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Projektēšanas nosacījumos norāda -  ar ko būvprojekts ir skaņojums, kā arī institūcijas (arī inženiertīklu īpašniekus), no kurām ir jāsaņem tehniskie noteikumi un jāsaskaņo būvprojekts.
Ja būvniecības iecere nav atbilstoša pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, tiek izsniegts pamatots rakstisks atteikums izsniegt būvatļauju vai veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Jelgava
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv jāiesniedz pieprasījums būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai. Pieteikumam jāpievieno būvniecības ieceres dokumentācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņo Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju nesaskaņo, Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv tiek veikts ieraksts par nepieciešamajiem labojumiem. Pēc labojumu veikšanas atkārtoti iesniedz dokumentāciju saskaņošanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums