Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšana
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšana (ALŪKSNES NOVADS)
Īss apraksts:
Zvejnieks (pašpatēriņa vai komerczvejnieks) iesniedz pašvaldībā iesniegumu. Pašvaldība ar zvejniekiem noslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Pašvaldības aģentūra “ALJA” pēc iesnieguma saņemšanas, līgumu sagatavo 3 darba dienu laikā. Alūksnes novada pašvaldības licencēšanas komisija dokumentāciju sagatavo 10 darba dienu laikā. Valsts Vides dienests dokumentāciju licences izsniegšanai sagatavo 1 darba dienas laikā.
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt:
- PA “ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba dienās no plkst. 8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00, tālr. +371 26141741, +371 26389199 un +371 28301207,
e-pasts: alja@aluksne.lv,                                                                                      
http://www.aluksnesezers.lv

- Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, tālr. 64381496, 29453047
e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv.

Lai pieprasītu pakalpojumu, iesniedzējs sagatavo iesniegumu PA "ALJA" brīvā formā, kurā norāda:
- periodu, par kuru vēlas saņemt zvejas rīkus;
- kurā vietā notiks zvejniecība (piekrastē vai iekšējos ūdeņos);
- zvejas rīku skaitu pa kategorijām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA"
Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 26141741
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts alja@aluksne.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt:
- PA “ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā;
- Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
Pēc iesnieguma saņemšanas Aģentūra izvērtē pretendentu un pieprasītā limita apjomu. Ja limita apjoms pietiekošs, tiek slēgts līgums saskaņā ar MK noteikumiem.
Ja limits nepietiekošs, pēc vairāku pretendentu pieprasījuma tiek organizēta izsole. Lēmums tiek izsniegts atbilstoši norādītajam veidam. Pirms protokola saņemšanas, iesniedzējam ir jāapmaksā noteiktā nomas maksa par zvejas rīkiem, pamatojoties uz pašvaldības izsniegto rēķinu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA"
Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 26141741
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts alja@aluksne.lv