Licences izsniegšana rūpnieciskās zvejas organizēšanai iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Licences saņemšana rūpnieciskās zvejas organizēšanai iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos (ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Pašvaldība vai tās pilnvarota persona vai privāto ūdeņu īpašnieks (ar pašvaldības saskaņojumu) organizē licencēto rūpniecisko zveju un izsniedz attiecīgas licences. Persona licencēto rūpniecisko zveju var veikt atbilstoši nolikumā norādītajai kārtībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
PA “ALJA” līgumu sagatavo 3 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisija dokumentāciju sagatavo 10 darba dienu laikā. Valsts Vides dienests dokumentāciju licences izsniegšanai sagatavo 1 darba dienas laikā.
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt:
- PA “ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba dienās no plkst. 8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00, tālr. +371 26141741, +371 26389199 un +371 28301207,
e-pasts: alja@aluksne.lv,                                                                                      
e-adrese: http://www.aluksnesezers.lv.;
- Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, tālr. 64381496, 29453047
e-pasts: dome@aluksne.lv,
e-adrese: www.aluksne.lv.

Lai pieprasītu pakalpojumu, nepieciešams iesniegt iesniegumu brīvā formā PA "ALJA".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA"
Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 26141741
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts alja@aluksne.lv
2. solis / Saņemšanas solis
- PA “ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā;
- Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
Rūpnieciskās zvejas licenci izsniedz PA "ALJA". To saņemot, jāuzrāda zvejas ūdens transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un pakalpojuma apmaksas kvīts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA"
Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 26141741
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts alja@aluksne.lv
3. solis / Pakalpojuma apmaksa
Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana ir maksas pakalpojums, kuru regulē MK noteikumi Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”. Arī limitu sadali starp fiziskām un juridiskām personām regulē MK noteikumi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus