Atļaujas izsniegšana azartspēļu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana azartspēļu organizēšanai (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Lai saņemtu atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizētu attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās pašvaldības administratīvajā teritorijā, azartspēļu organizētājam ir jāiesniedz  iesniegumu pašvaldības piekrišanas atļaujas saņemšanai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiska persona (azartspēļu organizētājs)
Termiņš:
Iesniegums jāizskata 45 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizētu attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, komersantam, nosūtot uz pašvaldības e-adresi, klātienē, pa pastu, vai pa e-pastā ar drošu e-parakstu ir jāiesniedz Valmieras novada pašvaldībai rakstisks iesniegums atļaujas saņemšanai (brīvā formā), kuram pievieno šādus dokumentus:  
1. azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;
2. dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēlu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāļi, bingo zāļi, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (to kopijām).

Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valmieras novada pašvaldības domes lēmumu par atļaujas izsniegšanu kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu atvēršanai un attiecīgo azartspēļu organizēšanu konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājam var izsniegt pēc pieprasījuma klātienē, nosūtot pa pastu.

Par atļaujas izsniegšanu maksa netiek iekasēta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus