Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas saņemšanai tirdzniecībai publisko (novada, pārvaldes, pilsētas, pagasta) pasākumos, kuru organizators ir Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Iesniegums un pamatojuma dokumenti jāiesniedz vismaz 10 darba dienas pirms tirdzniecības veikšanas.
Atļauju sagatavo 5 darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā norāda:
1.1. fiziskas vai juridiskas personas rekvizītus un kontaktinformāciju;
1.2. tirdzniecības periodu;
1.3. tirdzniecības vieta/pasākums;
1.4. preču grupu/sortimentu, ēdienkarti;
1.5. informāciju par elektrības pieslēguma nepieciešamību;
1.6. tirdzniecības dalībnieku, transportlīdzekli;
1.7. nodevas samaksas un atļaujas saņemšanas veidu.
2. Pasākuma organizators ir tiesīgs lūgt iesniegt papildus informāciju, dokumentus, lai izvērtētu pasūtītāja atbilstību pasākuma noteikumiem (ierobežojumiem, tematikai).
3. Pasūtītājs iesniegumam pievieno šādus atbilstošos dokumentus:
3.1. fiziska persona, kura neveic saimniecisko darbību – apliecinājums;
3.2. fiziska persona, kura ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs – reģistrācijas apliecības kopija, apliecinājums par kvīšu vai kases aparāta esību,  reģistrāciju PVD (var norādīt iesniegumā), licence, atļauja alkohola ražošanai;
3.3. juridiska persona - reģistrācijas apliecības kopija, apliecinājums par kvīšu vai kases aparāta esību,  reģistrāciju PVD (var norādīt iesniegumā), licence, atļauja alkohola ražošanai.
4. Pašvaldība izvērtē iesniegumu un pamatojuma dokumentus.
5. Pašvaldība paziņo pasūtītājam uz norādīto e-pastu par iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajam regulējumam, virzību - atļaujas saņemšana vai pamatots atteikums. Tiek nosūtīta informācija par nodevas samaksu.
6. Pašvaldība sagatavo atļauju (administratīvā akta) izsniegšanai.
7. Pasūtītājs veic tirdzniecības nodevas samaksu par iesniegumā un atļaujā norādīto periodu (izņemot personas, kas atbrīvotas no nodevas).
8. Atļauja tiek izsniegta pasūtītāja norādītajā veidā.

Konta nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

Reģistrācijas Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601

"Swedbank" AS – LV56HABA0551026407356
„Luminor Bank” AS – LV19RIKO0002013195963
"SEB banka" AS - LV21UNLA0050016695434
„Citadele banka” AS – LV27PARX0012602660002

Mērķis: pašvaldības tirdzniecības nodeva, par personu.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Informācija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība
Telefons 24864734
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese vai e-Adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: