Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodoklim
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana, Olaines novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
NĪN maksātāji - trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes, daudzbērnu ģimenes, politiski represētās personas, pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktās NĪN maksātāju kategorijas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas saņemt nekustamā nodokļa īpašuma atvieglojumu - līdz taksācijas gada 1.oktobrim Olaines novada pašvaldībā, iesniedz motivētu rakstveida iesniegumu.

Iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu.

Juridiskām personām, lai saņemtu saistošo noteikumu 12.11.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, jāiesniedz – akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, rūpniecības ražošanas ēku gadījumā - apliecinājums par rūpniecisko preču ražošanu un pierādījumi par saražotās produkcijas realizāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Olaines novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@olaine.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atkarībā no lēmuma, tiek sagatavots jauns maksāšanas paziņojums piemērojot nodokļa atvieglojumus, vai arī tiek nosūtīts motivēts atteikums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Olaines novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@olaine.lv