Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās un pasākumu laikā, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu var pieprasīt fiziska un juridiska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
5 (piecu) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu un pašvaldības nodevas maksas samaksas dienas.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizēšanas vietas iekārtojumu un
saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai vai atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, tirdzniecības
dalībnieks, iesniegumu iesniedz pašvaldībā Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos
Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” noteiktajā kārtībā, un iesniegumam pievieno ar pašvaldības būvvaldi saskaņotu ielu
tirdzniecības vietas vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un
estētiskā noformējuma skici.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Olaines novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Olaines novada Olaines pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 66954899
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts pasts@olaine.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieteikumu un nepieciešamos dokumentus tirdzniecības organiztora atļaujas saņemšanai izskata, pieņem lēmumu un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā izsniedz rakstisku atļauju pašvaldības izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu un pašvaldības nodevas maksas kvīts iesniegšanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Olaines novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Olaines novada Olaines pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 66954899
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts pasts@olaine.lv