Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Vietējā pašvaldība saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem var reģistrēt datubāzē mājas (istabas) dzīvniekus, kam implantēta mikroshēma.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Nekavējoties, rindas kārtībā.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tiklīdz ir veikta mājas (istabas) dzīvnieka mikročipēšana, jāveic pirmreizēja suņa reģistrēšana. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.
Mājas (istabas ) dzīvnieka pirmreizējo reģistrāciju var veikt dzīvnieka īpašnieks:
*pie praktizējošā vetārsta
*izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv
*Lauksaimniecības datu centra portālā www.ldc.gov.lv
*Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centrā (ZM KAC)
Mājdzīvnieku reģistrācija iespējama arī Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu centrā (VPVKAC).
Reģistrācijai nepieciešams:
*personu apliecinošs dokuments
*mājdzīvnieku pase (MK noteikumi Nr.491, 15.3.punkts), kurā ir ielīmēts mikročipa numurs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Lauksaimniecības datu centra portāls
VPVKAC Olaines novada Olaines pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 66954899
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 7.00 eiro. Apmaksu veic pēc LDC sagatavotā rēķina.
Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju var:
• Tiešsaistē reģistrējot  Mājdzīvnieku ( e-pakalpojums portālā www.latvija.lv vai www.ldc.gov.lv autorizētā sadaļā)
• veicot apmaksu internetbankā;
• ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, American Express, VISA un VISA Electron,) Rīgā un centrālajos reģionu punktos;
• izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus.

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods (vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek maksāts, piemēram, suņa reģistrācija un rēķina numurs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus