Atrasti 4592 rezultāti (0,828 sekundes)


  Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa..

  Šī pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju skatīt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piem...

  Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana

  Nodrošināt iespēju Latvijas iedzīvotājiem pārbaudīt savu piederību aizsargātā lietotāja statusam, apskatīties piešķirto atbalsta apmēru, piešķirto atbalstu vēsturi...

  Atgādinājumi pacientam

  Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs varēs pieteikties vai atteikties saņemt informāciju par savām, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošo personu plānotajām...