Atrasti 46 rezultāti (0,674 sekundes)


    Apliecinājums koku ciršanai mežā

    Lai uzsāktu koku ciršanu mežā ir nepieciešams apliecinājums. Apliecinājums nav nepieciešams Meža likuma 12.panta 1.daļā noteiktajos gadījumos. Apliecinājuma derīgum...

    Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas

    Pirms atļaujas izvest medību trofejas no Latvijas izsniegšanas, Valsts meža dienests pārliecinās, vai medību trofeja iegūta likumīgi. Medību trofejas no Latvijas i...