Uzmanību! Pēc darba beigšanas portālā vienmēr pārliecinieties, ka esat aizvēris savu lietotāja darba vietu gan jaunajā (oranžajā), gan vecajā (zaļajā) portālā.

  Atrasti 8 rezultāti (1,068 sekundes)


  Atteikšanās no izņemtā transportlīdzekļa

  Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības atteikties no izņemtā transportlīdzekļa. Plašāka informācija pieejama...

  Izņemtā transportlīdzekļa atdošana

  Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa atdošana no tā glabāšanas vietas, izpildot atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārk...

  Izņemtā transportlīdzekļa realizācija

  Saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa realizācija. Plašāka informācija pieejama Nodrošin...

  Izņemtās mantas atdošana

  Saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu kriminālprocesā atdod lietiskos pierādījumus vai arestēto mantu; saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārk...

  Izņemtās mantas realizācija

  Saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu kriminālprocesā realizē lietiskos pierādījumus vai arestēto mantu; saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pā...

  Telpu izmantošana

  Ministru kabineta 28.01.2021. noteikumos Nr.56 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" norādīto telpu noma. Plašāka informācija pieejama Nodroš...