Atrasti 24 rezultāti (0,701 sekundes)


    Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

    Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai, iesniedzot klātienē vai atsūtot pa pastu rakstisku paziņojumu. Dzimtsa...