1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Pēc lietošanas noteikumu apstiprināšanas, lietotājs precizē informāciju, vai tas piekrīt, ka tā personas identitāte var tikt izpausta darba devējam.

6. Pēc informācijas par autoru precizēšanas, lietotājs norāda informāciju par darba devēju. Gadījumā, ja darba devējs ir fiziska persona, lietotājs norāda un apstiprina darba devēja personas kodu. Gadījumā, ja darba devējs ir juridiska persona, lietotājs norāda un apstiprina juridiskas personas reģistrācijas numuru. Papildus lietotājs norāda sūdzības tēmu un tekstu, kādai personai (uzticības persona; tiešais darbu vadītājs; darba aizsardzības speciālists vai darba devējs) paziņots par apdraudējumu darbā un apliecina, ka apdraudējums pēc paziņošanas nav novērsts.

7. Pēc iesnieguma datu aizpildīšanas, lietotājs apstiprina ievadītos iesnieguma datus, pēc kā sagatavotā iesnieguma dati tiek nosūtīti uz Darba inspekcijas informācijas sistēmu iesnieguma reģistrācijai.
7.1. Darba inspekcija normatīvajos aktos paredzētajos termiņos un kārtībā sagatavo un nosūta Pakalpojuma saņēmējam atbildes dokumentu, kuru tas var lejupielādēt caur Portālu.

8. Pakalpojuma izpildes statuss tiek reģistrēts un ir pieejams sadaļā „Mana darba vieta” zem izvēlnes "E-pakalpojumi". Katram pakalpojumam tiek attēlots tā izpildīšanas datums un tiek piešķirts unikāls e-pakalpojuma identifikācijas numurs.

9. Atbildes informācija tiek nosūtīta uz Portālu, kur tā kļūst pieejama lietotājam.

10. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.