Ziņojums par arodslimības gadījumu

  • Nosaukums: Ziņojums par arodslimības gadījumu
  • Īss apraksts: Ziņojumu par arodslimības gadījumu Valsts darba inspekcija saņem no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas arodslimībās (turpmāk – Komisija). Ziņojumā tiek ietverta informācija par personu, kurai ir apstiprināta arodslimība, darba vides riska faktori, kas izraisījuši arodslimību, pamatdiagnoze un arodārstu ieteikumi. Ziņojums Valsts darba inspekcijai tiek sniegts ar mērķi apkopot statistiku par pirmreizēji apstiprinātajiem arodslimniekiem, kā arī, lai VDI darba devējam, pie kura strādā pirmreizēji apstiprinātais arodslimnieks, varētu paziņot par tiem darba vides riska faktoriem, kas izraisījuši konkrētā nodarbinātā arodslimību. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
  • Īss nosaukums: EP95
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP95-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju