Darba vietas higiēniskais raksturojums

 • Nosaukums: Darba vietas higiēniskais raksturojums
 • Īss apraksts: Pieprasījumu par DVHR Valsts darba inspekcija saņem no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas arodslimībās (turpmāk – Arodslimību centrs) vai arī no cita arodslimību ārsta ( kas ir ļoti reti). Pieprasījums ir MK noteikumu Nr. 908 2.pielikums. ( skat. pielikumā). Pieprasījums Valsts darba inspekcijai tiek sniegts ar mērķi saņemt no VDI DVHR un uz tā pamata izlemt par arodslimības apstiprināšanu konkrētajai personai. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
 • Īss nosaukums: EP94
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Valsts Darba Inspekcijas starpatbilde
  2. Darba vietas higiēniskā raksturojuma pieprasījuma iesniegšana reģistrēšanai Valsts Darba Inspekcijai
  3. Valsts Darba Inspekcijas atbilde
  4. Valsts Darba Inspekcijas starpatbilde
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP94-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju