1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Pēc lietošanas noteikumu apstiprināšanas, lietotājs precizē informāciju, kādas pārstāvētās ārstniecības iestādes vārdā pieprasa darba vietas higiēnisko raksturojumu, norādot un apstiprinot pārstāvētās juridiskās personas reģistrācijas numuru. Papildus, lietotājs norāda ieņemamo amatu norādītajā ārstniecības iestādē.

6. Pēc informācijas par autoru precizēšanas, lietotājs veic sekojošās darbības:
6.1. Lietotājs norāda informāciju par iespējamo arodslimnieku sekojošā veidā: personas kods, vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālrunis;
6.2. Lietotājs norāda informāciju par iespējamo arodslimību sekojošā veidā: iespējamā arodslimības diagnoze, darba stāžs kaitīgā faktora ietekmē, kaitīgie faktori un darba stāžs to ietekmē;
6.3. Lietotājs norāda informāciju par iespējamā arodslimnieka darba vietu(-ām). Gadījumā, ja iespējamā arodslimnieka darba devējs ir fiziska persona, lietotājs norāda un apstiprina tās personas kodu, vārdu un uzvārdu. Gadījumā, ja iespējamā arodslimnieka darba devējs ir juridiska persona, lietotājs norāda un apstiprina juridiskās personas reģistrācijas numuru. Papildus, lietotājs norāda šādu informāciju par iespējamā arodslimnieka darba vietu: darba vietas (struktūrvienības nosaukums); darba vietas (struktūrvienības adrese); darbinieka statuss darba vietā (strādā, nestrādā); darba stāžs pie darba devēja; iespējamā arodslimnieka profesija(-as), amats(-i) attiecīgajā darba vietā.

7. Pēc pieprasījuma datu aizpildīšanas, lietotājs apstiprina ievadītos pieprasījuma datus, pēc kā sagatavotā DVHR pieprasījuma dati tiek nosūtīti uz Darba inspekcijas informācijas sistēmu iesnieguma reģistrācijai.
7.1. Darba inspekcija normatīvajos aktos paredzētajos termiņos un kārtībā sagatavo un nosūta Pakalpojuma saņēmējam DVHR dokumentu, kuru tas var lejupielādēt caur Portālu.

8. Pakalpojuma izpildes statuss tiek reģistrēts un ir pieejams sadaļā „Mana darba vieta” zem izvēlnes "E-pakalpojumi". Katram pakalpojumam tiek attēlots tā izpildīšanas datums un tiek piešķirts unikāls e-pakalpojuma identifikācijas numurs.

9. Atbildes informācija tiek nosūtīta uz Portālu, kur tā kļūst pieejama lietotājam.

10. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.