Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

 • Nosaukums: Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā
 • Īss apraksts: Izziņu par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā cietušajam nodarbinātajam vai citai personai, kura ir pakļauta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām (turpmāk tekstā – izziņa) VDI, saņem no medicīnas iestādes, kurā cietušais griezies vai ir ievietots . Vairumā gadījumu šo izziņu pieprasa darba devējs, retos gadījumos to pieprasa nodarbinātais vai VDI. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
 • Īss nosaukums: EP93
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Valsts Darba Inspekcijas starpatbilde
  2. Izziņas iesniegšana reģistrācijai Valsts Darba Inspekcijai
  3. Valsts Darba Inspekcijas apstiprinājums izziņas reģistrēšanai
  4. Valsts Darba Inspekcijas atteikums reģistrēt izziņu
  5. Valsts Darba Inspekcija izsūtījusi izmeklēšanas aktu un materiālus
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP93-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju