Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

  • Nosaukums: Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā
  • Īss apraksts: Izziņu par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā cietušajam nodarbinātajam vai citai personai, kura ir pakļauta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām (turpmāk tekstā – izziņa) VDI, saņem no medicīnas iestādes, kurā cietušais griezies vai ir ievietots . Vairumā gadījumu šo izziņu pieprasa darba devējs, retos gadījumos to pieprasa nodarbinātais vai VDI. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
  • Īss nosaukums: EP93
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP93-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju