Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

  • Nosaukums: Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana
  • Īss apraksts: Valsts darba inspekcija saņem no ārstniecības iestādēm informāciju par notikušajiem nelaimes gadījumiem darbā, kā rezultātā tiek iegūti dati par slēptajiem nelaimes gadījumiem darbā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
  • Īss nosaukums: EP92
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP92-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju