1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Pēc lietošanas noteikumu apstiprināšanas, lietotājs precizē informāciju, kādas pārstāvētās ārstniecības iestādes vārdā tiek veidots paziņojums, norādot un apstiprinot pārstāvētās juridiskās personas reģistrācijas numuru.

6. Pēc informācijas par autoru precizēšanas, lietotājs norāda sekojošo informāciju par katru nelaimes gadījumā darbā cietušo personu šādā veidā:
6.1. Lietotājs norāda cietušās personas kodu (ja tāds ir zināms), vārdu un uzvārdu;
6.2. Lietotājs norāda cietušās personas darba devēja datus. Gadījumā, ja darba devējs ir fiziska persona, tiek norādīts darba devēja vārds un uzvārds. Gadījumā, ja darba devējs ir juridiska persona, tiek norādīts juridiskās personas nosaukums;
6.3. Papildus lietotājs norāda šādu informāciju: datums kad cietušais uzņemts un izmeklēts; cietušā veselības traucējumi (smagi, nav smagi); īss notikušā un vietas apraksts.

7. Pēc paziņojuma datu aizpildīšanas, lietotājs apstiprina ievadītos datus, pēc kā sagatavotā paziņojuma dati tiek nosūtīti uz Darba inspekcijas informācijas sistēmu reģistrācijai.

8. Pakalpojuma izpildes statuss tiek reģistrēts un ir pieejams sadaļā „Mana darba vieta” zem izvēlnes "E-pakalpojumi". Katram pakalpojumam tiek attēlots tā izpildīšanas datums un tiek piešķirts unikāls e-pakalpojuma identifikācijas numurs.

9. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.