Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

 • Nosaukums: Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu
 • Īss apraksts: Pakalpojums VDI-EP7 ir paredzēts elektroniska lēmuma par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu vai par kriminālprocesa izbeigšanu sūtīšanai, ja VDI ir nosūtīji informāciju policijai vai prokuratūrai ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 146. vai 280. panta. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
 • Īss nosaukums: EP91
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Valsts Darba Inspekcijas starpatbilde
  2. Paziņojuma iesniegšana reģistrācijai Valsts Darba Inspekcijai
  3. Valsts Darba Inspekcijas atbilde par paziņojuma pieņemšanu
  4. Valsts Darba Inspekcija sūdzība par saņemto lēmumu
  5. Valsts Darba Inspekcijas atteikums reģistrēt paziņojumu
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP91-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju