1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Pēc lietošanas noteikumu apstiprināšanas, lietotājs precizē precizē savu identitāti, atzīmējot vienu no šādiem variantiem: nelaimes gadījuma darbā liecinieks; Persona, kurai ir informācija par nelaimes gadījumu darbā; Cietušais; Darba devējs. Ja lietotājs veic paziņojumu darba devēja vārdā, tas norāda un apstiprina darba devēja reģistrācijas numuru (ja darba devējs ir juridiska persona) vai personas kodu (ja darba devējs ir fiziska persona).

6. Pēc informācijas par autoru precizēšanas, lietotājs veic sekojošās darbības:
6.1. Ja lietotājs sniedz paziņojumu kā cietušā darba devējs, negadījuma liecinieks vai persona, kurai ir informācija par nelaimes gadījumu darbā, tad lietotājs norāda informāciju par cietušo personu. Par cietušo personu tiek norādīta šāda informācija: cietušā personas kods; vārds; uzvārds. Negadījuma lieciniekam vai personai, kurai ir informācija par nelaimes gadījumu darbā, papildus ir iespēja atzīmēt, ka cietušā personas dati nav zināmi;
6.2. Ja lietotājs sniedz paziņojumu kā cietušais, negadījuma liecinieks vai negadījuma ziņotājs, tad tiek norādīta informācija par cietušā darba vietu. Lietotājs norāda un apstiprina darba devēja reģistrācijas numuru (ja darba devējs ir juridiska persona) vai personas kodu (ja darba devējs ir fiziska persona). Gadījumā ja lietotājs ir negadījuma liecinieks vai persona, kurai ir informācija par nelaimes gadījumu darbā, tiek piedāvāta iespēja atzīmēt, ka tam nav zināmi cietušās personas darba vietas dati;
6.3. Lietotājs norāda šādu informāciju par nelaimes gadījumu: negadījuma adrese; negadījuma datums; negadījuma laiks; īss notikušā apraksts.

7. Pēc paziņojuma datu aizpildīšanas, lietotājs apstiprina ievadītos datus, pēc kā sagatavotais paziņojums tiek nosūtīts uz Darba inspekcijas informācijas sistēmu reģistrācijai.

8. Pakalpojuma izpildes statuss tiek reģistrēts un ir pieejams sadaļā „Mana darba vieta” zem izvēlnes "E-pakalpojumi". Katram pakalpojumam tiek attēlots tā izpildīšanas datums un tiek piešķirts unikāls e-pakalpojuma identifikācijas numurs.

9. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.