Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

  • Nosaukums: Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski paziņot par nelaimes gadījumu darbā. Pakalpojuma ietvaros tiek norādīta cietušā identitāte, darba vieta, amats, adrese, kur nelaimes gadījums noticis, un laiks, kad nelaimes gadījums noticis. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
  • Īss nosaukums: EP88
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP88-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju