1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Pēc lietošanas noteikumu apstiprināšanas, lietotājs precizē informāciju, vai iesniegums tiek veidots paša, vai arī kādas pārstāvētās juridiskās personas vārdā, pēdējā gadījumā norādot un apstiprinot pārstāvētās juridiskās personas reģistrācijas numuru.

6. Pēc informācijas par autoru precizēšanas, lietotājs veic sekojošās darbības:
6.1. Lietotājs norāda katram bērnam šādu informāciju: personas kods; vārds; uzvārds. Papildus informācijai par bērniem, lietotājs norāda un apstiprina šādu informāciju: bērna vecāka vai aizbildņa personas kods; bērna vecāka vai aizbildņa vārds un uzvārds; bērna vecāka vai aizbildņa kontakttālrunis; dokuments, kas apliecina bērna vecāka vai aizbildņa piekrišanu bērna nodarbināšanai (skanētas datnes veidā);
6.2. Lietotājs norāda šādu informāciju saistībā ar bērnu nodarbināšanu: bērna nodarbināšanas veids; bērna nodarbināšanas vieta; paredzamais darba laiks; nodarbināšanas ilgums; paredzamais atpūtas laiks.

7. Pēc iesnieguma datu aizpildīšanas, lietotājs apstiprina ievadītos iesnieguma datus, pēc kā sagatavotā iesnieguma dati tiek nosūtīti uz Darba inspekcijas informācijas sistēmu iesnieguma reģistrācijai.
7.1. Darba inspekcija normatīvajos aktos paredzētajos termiņos un kārtībā sagatavo un nosūta Pakalpojuma saņēmējam atbildes dokumentu, kuru tas var lejupielādēt caur Portālu.

8. Pakalpojuma izpildes statuss tiek reģistrēts un ir pieejams sadaļā „Mana darba vieta” zem izvēlnes "E-pakalpojumi". Katram pakalpojumam tiek attēlots tā izpildīšanas datums un tiek piešķirts unikāls e-pakalpojuma identifikācijas numurs.

9. Atbildes informācija tiek nosūtīta uz Portālu, kur tā kļūst pieejama lietotājam.

10. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.