Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamajiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

 • Nosaukums: Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamajiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā
 • Īss apraksts: Citu Valsts iestāžu informatīvi iesniegumi par iespējamiem pārkāpumiem VDI kompetences (darba tiesību un aizsardzības jomā). Respektīvi, ja citas valsts iestādes ir saņēmušas informāciju vai pārbaudes laikā konstatējušas kādus iespējamus pārkāpumus VDI kompetences jomā, tad šī iestāde var informēt VDI par to. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
 • Īss nosaukums: EP85
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Valsts Darba Inspekcijas starpatbilde
  2. Informācijas iesniegšana valsts darba inspekcijai
  3. Valsts Darba Inspekcijas sniegtā atbilde
  4. Valsts Darba Inspekcijas sniegtā starpatbilde
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP85-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju