1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu". 

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Pēc lietošanas noteikumu apstiprināšanas, lietotājs precizē informāciju , vai e-pakalpojums tiek veidots paša, vai arī kādas pārstāvētās juridiskās personas vārdā, pēdējā gadījumā norādot un apstiprinot pārstāvētās juridiskās personas reģistrācijas numuru.

6. Pēc datu aizpildīšanas, lietotājs apstiprina ievadītos datus, pēc kā sagatavotās informācijas dati tiek nosūtīti uz Darba inspekcijas informācijas sistēmu iesnieguma reģistrācijai.

6.1. Gadījumā, ja lietotājs atzīmējis, ka nevēlas saņemt atbildi uz iesniegumu, E-pakalpojuma statuss Portālā tiek atzīmēts kā pabeigts un E-pakalpojums tiek uzskatīts par veiksmīgi izpildītu.

6.2. Ja lietotājs atzīmējis, ka vēlas saņemt atbildi uz e-pastu vai pa pastu, Darba inspekcija normatīvajos aktos paredzētajos termiņos un kārtībā sagatavo un nosūta Pakalpojuma saņēmējam atbildes dokumentu.

7. Pakalpojuma izpildes statuss tiek reģistrēts un ir pieejams sadaļā "E-pakalpojumi" ar unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.

8. Atbildes informācija tiek nosūtīta uz Portālu, kur tā kļūst pieejama lietotājam.

9. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.