Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem

  • Nosaukums: Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem
  • Īss apraksts: Darba devēju atbildes vēstules par novērstajiem pārkāpumiem, kas tika norādīti VDI amatpersonu izdotajos administratīvajos aktos (rīkojumos). Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
  • Īss nosaukums: EP84
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP84-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju