1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Pēc lietošanas noteikumu apstiprināšanas, lietotājs precizē informāciju, vai pakalpojumu izpilda paša, vai arī kādas pārstāvētās juridiskās personas vārdā, pēdējā gadījumā norādot un apstiprinot pārstāvētās juridiskās personas reģistrācijas numuru.

6. Pēc informācijas par autoru precizēšanas, lietotājs norāda tā administratīvā akta izdošanas datumu par kura izpildi vēlas paziņot Darba inspekcijai, pēc kā lietotājam tiek attēlots tam izdoto administratīvo aktu saraksts, ar norādīto izdošanas datumu. Lietotājs izvēlas aktu par kura izpildi vēlas paziņot Darba inspekcijai, pēc kā seko sekojošas darbības:
6.1. Lietotājam tiek attēlots administratīvajā aktā norādīto tiesisko pienākumu saraksts un to izpildes statuss;
6.2. Lietotājam par katru tiesisko pienākumu jānorāda vai tas ir izpildīts, izpildes datums un izpildes gaita.
6.3. Lietotājs var papildus norādīt piezīmes attiecībā uz tiesisko pienākumu izpildi.

7. Pēc paziņojuma datu aizpildīšanas, lietotājs apstiprina ievadītos paziņojuma datus, pēc kā tie tiek nosūtīti uz Darba inspekcijas informācijas sistēmu.

8. Pakalpojuma izpildes statuss tiek reģistrēts un ir pieejams sadaļā „Mana darba vieta” zem izvēlnes "E-pakalpojumi". Katram pakalpojumam tiek attēlots tā izpildīšanas datums un tiek piešķirts unikāls e-pakalpojuma identifikācijas numurs.

9. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.