Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem

 • Nosaukums: Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem
 • Īss apraksts: Darba devēju atbildes vēstules par novērstajiem pārkāpumiem, kas tika norādīti VDI amatpersonu izdotajos administratīvajos aktos (rīkojumos). Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
 • Īss nosaukums: EP84
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Valsts Darba Inspekcijas starpatbilde
  2. Informācija iesniegšana apstrādei Valsts Darba Inspekcijai
  3. Valsts Darba Inspekcijas apstiprinājums, papildinformācija
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP84-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju