1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Pēc lietošanas noteikumu apstiprināšanas, lietotājs precizē informāciju, vai iesniegums tiek veidots paša, vai arī kādas pārstāvētās juridiskās personas vārdā, pēdējā gadījumā norādot un apstiprinot pārstāvētās juridiskās personas reģistrācijas numuru. Lietotājam jābūt reģistrētam UR vai VID kā šīs juridiskās personas amatpersonai.

6. Pēc informācijas par autoru precizēšanas, lietotājs norāda vai vēlas apstrīdēt Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu vai amatpersonas rīcību:
6.1. Ja lietotājs norādījis, ka vēlas apstrīdēt Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu, tas papildus norāda administratīvā akta numuru, izdošanas datumu, izdevēja vārdu, kā arī norāda apstrīdēšanas apjomu (pilnīgs, daļējs) un norāda apstrīdēšanas pamatojumu un lūgumu.
6.2. Ja lietotājs norādījis, ka vēlas apstrīdēt Darba inspekcijas amatpersonas rīcību, tas papildus norāda amatpersonas vārdu, rīcības aprakstu un datumu, kā arī norāda apstrīdēšanas apjomu (pilnīgs, daļējs) un norāda apstrīdēšanas pamatojumu un lūgumu.

7. Pēc iesnieguma datu aizpildīšanas, lietotājs apstiprina ievadītos iesnieguma datus, pēc kā sagatavotā iesnieguma dati tiek nosūtīti uz Darba inspekcijas informācijas sistēmu iesnieguma reģistrācijai.
7.1. Darba inspekcija normatīvajos aktos paredzētajos termiņos un kārtībā sagatavo un nosūta Pakalpojuma saņēmējam atbildes dokumentu, kuru tas var lejupielādēt caur Portālu.

8. Pakalpojuma izpildes statuss tiek reģistrēts un ir pieejams sadaļā „Mana darba vieta” zem izvēlnes "E-pakalpojumi". Katram pakalpojumam tiek attēlots tā izpildīšanas datums un tiek piešķirts unikāls e-pakalpojuma identifikācijas numurs.

9. Atbildes informācija tiek nosūtīta uz Portālu, kur tā kļūst pieejama lietotājam.

10. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.