1. E-pakalpojuma "Apliecinājums koku ciršanai" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (pieteikuma iesniedzējs) lieto Pakalpojumu.

2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma.

4. Ja autentifikācija ir veikta atverot sadaļu “Mana darba vieta”, tad uzsākt e-pakalpojumu var, uzklikšķinot uz "Uzsākt e-pakalpojumu" pie e-pakalpojuma apraksta. Ja autentifikācija jau sākumā tiek veikta pie e-pakalpojuma apraksta, pēc tās uzreiz tiek atvērti 4.punktā minētie e-pakalpojuma lietošanas nosacījumi.

5. Uzsākot Pakalpojumu, pieteikuma iesniedzējam ir pienākums iepazīties ar Pakalpojuma lietošanas noteikumiem. Iepazīšanos ar Pakalpojuma lietošanas noteikumiem lietotājs veic, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un uzklikšķinot uz spiedpogas "Tālāk".

Kā elektroniski iesniegt pieteikumu?
1. Pēc autentificēšanās un pakalpojuma uzsākšanas tiek atvērta pakalpojuma sākumlapa „Pieteikumu saraksts”, kurā redzami lietotāja izveidotie pieteikumi.

2. Lai izveidotu jaunu pieteikumu, lietotājs nospiež pogu “Veidot jaunu pieteikumu”.

3. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti, ir aizpildāmi obligāti.

4. Informatīva zīmīte „i” pie lauka norāda uz palīdzību lauka aizpildīšanā.

5. Detalizētāka informācija par pieteikuma aizpildīšanu pieejama katra soļa apakšējā izvēlnē „Lai apskatītu izpildes soļa instrukciju, klikšķiniet šeit” .

6. Veidojot pieteikumu, lietotājs ar pogu „Tālāk” pāriet uz nākamo soli. Lai pārvietotos uz iepriekšējo soli, lietotājs nospiež pogu „Atpakaļ”.

7. Visā e-pakalpojumā lietotājs ar pogu „Dzēst” dzēš ievadītos datus. Pirms katras datu dzēšanas darbības, sistēma brīdinās, vai tiešām lietotājs vēlas dzēst datus.

8. Lai pieteikumu iesniegtu VMD, pieteikuma ievades 7.solī (Pieteikuma pārskats) lietotājs nospiež pogu “Iesniegt pieteikumu”. Pieteikums tiek iesniegts VMD un tiek paziņots piešķirtais pieteikuma reģistrācijas numurs.

9. Lai saglabātu pieteikuma datus turpmākai labošanai, lietotājs nospiež pogu “Iesniegt pieteikumu vēlāk”. Pieteikuma sagatave tiek saglabāta portālā latvija.lv turpmākai labošanai. Pieteikums netiek iesniegts VMD”

10. Ja e-pakalpojuma izmantošanas laikā rodas kādi darbības traucējumi un pakalpojuma izpilde tiek pārtraukta, pastāv iespēja, ka aizpildītā informācija netiks saglabāta un pakalpojuma izpilde būs jāatsāk no pēdējā saglabātā soļa vai no jauna.

11. Par Pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama Pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz lietotāja kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi."

12. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, lietotājs nospiež pogu „Beigt e-pakalpojumu”. 

Kā atrast esošo pieteikumu?
1. Pēc autentificēšanās un pakalpojuma uzsākšanas tiek atvērta pakalpojuma sākumlapa
„Pieteikumu saraksts”.

2. No piedāvātā pieteikumu saraksta lietotājs izvēlas nepieciešamo pieteikumu.

3. Lai skatītu pieteikumu, pie izvēlētā pieteikuma lietotājs nospiež pogu „Skatīt”;

4. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, nospiež lietotājs pogu „Beigt e-pakalpojumu”

Vai iespējams veikt labojumus pieteikumā, kurš iesniegts VMD izskatīšanai?
1. Iesniegta pieteikuma datu labošana nav iespējama. Lietotājs var labot pieteikuma datus, kamēr pieteikums nav iesniegts VMD un tā statuss ir “Sagatave”.

2. Lietotājs var atsaukt iesniegtu pieteikumu, ja tā izskatīšana nav nepieciešama.

Kur var redzēt informāciju par pieteikumā norādīto cirsmu izskatīšanas gaitu un lēmumiem par apliecinājuma izsniegšanu?
1. Pēc autentificēšanās un pakalpojuma uzsākšanas tiek atvērta pakalpojuma sākumlapa
„Pieteikumu saraksts”.

2. Pieteikumu sarakstā attiecīgā pieteikuma kolonnā „Cirsmu izskatīšanas gaita” lietotājs nospiež pogu „Skatīt” un pāriet uz pārskatu par cirsmu izskatīšanas gaitu.

3. Pārskatā par cirsmu izskatīšanas gaitu tiek attēlotas visas cirsmas, VMD komentāri par cirsmām, kuru izskatīšana no VMD ir atteikta, kā arī, vai ir pieejamo Lēmumi par aplieciecinājuma izsniegšanu.

4. Ja par cirsmu ir pieņemts lēmums par apliecinājuma izsniegšanu vai lēmums atteikt apliecinājuma izsniegšanu, tad cirsmai tiek attēlots statuss „Pieņemts lēmums” un pārskatā par cirsmu izskatīšanas gaitu kolonnā „Lēmums par apliecinājuma izsniegšanu” ir pieejama poga „Skatīt”.

5. Ja lietotājs vēlas apskatīt lēmuma detalizēto informāciju, tad nospiež minēto pogu „Skatīt”.

 Kā elektroniski atsaukt iesniegto pieteikumu? 
1. Pēc autentificēšanās un pakalpojuma uzsākšanas tiek atvērta pakalpojuma sākumlapa
„Pieteikumu saraksts”.

2. Pieteikumu var atsaukt, kamēr pieteikumā ir kaut viena cirsmas statusā „Iesniegts”, „Pieņemts izskatīšanai”.

3. Lietotājs izvēlas no pieejamo pieteikumu saraksta attiecīgo pieteikumu, pie izvēlētā pieteikuma lietotājs nospiež pogu „Atsaukt”.

4. Pēc sistēmas paziņojuma „Vai tiešām vēlaties atsaukt pieteikumu?”  lietotājs obligāti norāda atsaukšanas pamatojumu (paskaidro, kāpēc atsauc pieteikumu) un nospiež pogu „Atsaukt”.

5. Pieteikumam tiek piešķirts statuss „Atsaukts”.

6. Uzmanību! lietotājam ir iespēja atsaukt pieteikumu tikai par cirsmām, par kurām vēl nav pieņemts lēmums par apliecinājuma izsniegšanu!

7. Pēc veiksmīgas pieteikuma atsaukšanas pieteikuma apmaksātie un sagatavotie apliecinājumi un atzinumi paliek spēkā!

8. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, lietotājs nospiež pogu „Beigt e-pakalpojumu”.