Fitosanitārā robežkontrole

 • Nosaukums: Fitosanitārā robežkontrole
 • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros persona iesniedz PVD iepriekšējo paziņojumu robežkontrolei par gaidāmo kravu ievedot fitosanitārajai robežkontrolei pakļauto kravu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pārtikas un veterināra­is dienests
 • Īss nosaukums: EP80
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Izveidots pieteikuma melnraksts (sagatave)
  2. Pieprasīts pieteikumu saraksts
  3. Pieprasīts pieteikumu pārskats
  4. Pieteikums iesniegts PVD
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP80-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju