1. E-pakalpojuma "Augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontrole" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla „www.latvija.lv” lietotājs (pieteikuma iesniedzējs)lieto Pakalpojumu.

2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma.

4. Ja autentifikācija ir veikta atverot sadaļu “Mana darba vieta”, tad uzsākt e-pakalpojumu var, uzklikšķinot uz "Uzsākt e-pakalpojumu" pie e-pakalpojuma apraksta. Ja autentifikācija jau sākumā tiek veikta pie e-pakalpojuma apraksta, pēc tās uzreiz tiek atvērti 4.punktā minētie e-pakalpojuma lietošanas nosacījumi.

5. Uzsākot Pakalpojumu, pieteikuma iesniedzējam ir pienākums iepazīties ar Pakalpojuma lietošanas noteikumiem. Iepazīšanos ar Pakalpojuma lietošanas noteikumiem lietotājs veic, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un uzklikšķinot uz spiedpogas "Tālāk".


Kā elektroniski iesniegt pieteikumu?

1. Pēc autentificēšanās un pakalpojuma uzsākšanas tiek atvērta pakalpojuma sākumlapa „Pieteikumu saraksts”, kurā redzami pieteikuma iesniedzēja izveidotie pieteikumi.

2. Lai izveidotu jaunu pieteikumu, lietotājs nospiež pogu “Veidot jaunu pieteikumu”.

3. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti, ir aizpildāmi obligāti.

4. Lietotājs norāda kravas nosūtītāja vai eksportētāja Valsts ISO kodu, reģistrācijas numuru, ja tāds ir zināms, nosaukumu, adresi un nospiež pogu „Tālāk”.

5. Lietotājs norāda kravas saņēmēja valsts ISO kodu, reģistrācijas numuru, atzīta importētāja kodu (ja ir zināms), nosaukumu, adresi un nospiež pogu „Tālāk”.

6. Lietotājs norāda datus par kravas pārstāvi un nospiež pogu „Tālāk”.

7. Lietotājs norāda datus par barības izcelsmi un nospiež pogu „Tālāk”.

8. Lietotājs norāda datus par preci:preces veidu, preces KN kodu, nosaukumu, iepakojuma veidu, daudzumu, bruto/neto masu un nospiež pogu „Tālāk”.

9. Lietotājs nospiež pogu „Norādīt kravas pavaddokumentu” un norāda datus par pavaddokumentu, nospiež pogu „Saglabāt”. Ja vēlas norādīt informāciju par vairākiem kravas pavaddokumentiem, atkārto 9.punktā aprakstītās darbības. Lai pārietu uz nākamo soli,nospiež pogu „Tālāk”.

10. Lietotājs norāda informāciju par Kravas ievešanu robežkontroles punktā: transportlīdzekļa veidu, reģistrācijas numuru, plānoto robežšķērsošanas datumu un robežkontroles punktu un nospiež pogu „Tālāk”.

11. Lietotājs izlasa ziņojumu par pieteikuma apstrādes gaitu, nospiež pogu “Tālāk” un pāriet pie Pieteikuma pārskata.

12. Lietotājs pārbauda pieteikumā norādītos datus un veic labojumus, ja nepieciešams.

13. Lai iesniegtu pieteikumu PVD, nospiež pogu “Iesniegt pieteikumu”. Pieteikums tiek iesniegts PVD un tiek paziņots piešķirtais pieteikuma reģistrācijas numurs.

14. Lai saglabātu pieteikuma datus turpmākai labošanai, nospiež pogu “Iesniegt pieteikumu vēlāk”. Pieteikuma sagatave tiek saglabāta portālā www.latvija.lv turpmākai labošanai.

15. Par pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama Pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz lietotāja kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi."

16. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, lietotājs nospiež pogu „Beigt e-pakalpojumu”.


Kā atrast esošo pieteikumu?

1. Pēc autentificēšanās un pakalpojuma uzsākšanas tiek atvērta pakalpojuma sākumlapa „Pieteikumu saraksts”, kurā redzami lietotāja izveidotie pieteikumi.

2. No piedāvātā pieteikumu saraksta lietotājs izvēlas nepieciešamo pieteikumu.

3. Lai skatītu pieteikumu, pie izvēlētā pieteikuma nospiež pogu „Skatīt”;

4. Lai veiktu pieteikuma labojumus, pie izvēlētā pieteikuma nospiež pogu „Labot”.

5. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, nospiež pogu „Beigt e-pakalpojumu”.


Kā elektroniski atsaukt iesniegto pieteikumu?

Šajā pakalpojumā nav iespējams elektroniski atsaukt pieteikumu.