1. E-pakalpojuma „Pārtikas robežkontrole, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm” (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (pieteikuma iesniedzējs)lieto Pakalpojumu.

2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma.

4. Ja autentifikācija ir veikta atverot sadaļu “Mana darba vieta”, tad uzsākt e-pakalpojumu var, uzklikšķinot uz "Uzsākt e-pakalpojumu" pie e-pakalpojuma apraksta. Ja autentifikācija jau sākumā tiek veikta pie e-pakalpojuma apraksta, pēc tās uzreiz tiek atvērti 4.punktā minētie e-pakalpojuma lietošanas nosacījumi.

5. Uzsākot Pakalpojumu, pieteikuma iesniedzējam ir pienākums iepazīties ar Pakalpojuma lietošanas noteikumiem. Iepazīšanos ar Pakalpojuma lietošanas noteikumiem lietotājs veic, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un uzklikšķinot uz spiedpogas "Tālāk".


Kā elektroniski iesniegt pieteikumu?

1. Pēc autentificēšanās un pakalpojuma uzsākšanas tiek atvērta pakalpojuma sākumlapa „Pieteikumu saraksts”, kurā redzami pieteikuma iesniedzēja izveidotie pieteikumi.

2. Lai izveidotu jaunu pieteikumu, lietotājs nospiež pogu “Veidot jaunu pieteikumu”..

3. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti, ir aizpildāmi obligāti.

4. Lietotājs norāda pārtikas ražotāja vai kravas nosūtītāja Valsts ISO kodu, reģistrācijas numuru, ja tāds ir zināms, nosaukumu, adresi un nospiež pogu „Tālāk”.

5. Lietotājs norāda kravas ievedēja valsts ISO kodu, reģistrācijas numuru, ja tāds ir zināms, nosaukumu, juridisko un faktisko adresi un nospiež pogu „Tālāk”.

6. Norāda datus par kravas pārstāvi, nospiež pogu „Tālāk”.

7. Norāda informāciju par kravu: kravas nosūtītājvalsti, saņēmējvalsti, kravas plombas numuru, konteinera numuru (ja šie numuri ir zināmi), nospiež pogu „Tālāk”.

8. Lietotājs nospiež pogu „Norādīt preci” un norāda datus par preci: preces KN kodu, nosaukumu, izcelsmes valsti, iepakojuma veidu, daudzumu, bruto/neto masu un nospiež pogu „Saglabāt”.

9. Lai norādītu informāciju par vairākām dažādām precēm, atkārto 7.punktā aprakstītās darbības. Lai turpinātu e-pakalpojumu, nospiež pogu „Tālāk”.

10. Lietotājs norāda informāciju par eksportētājvalsts atbilstības dokumentiem (vismaz vienu) un norāda uz kuru(-ām) iepriekš norādītajām precēm attiecas dokuments, nospiež pogu „Saglabāt”.

11. Lai norādītu informāciju par vairākiem eksportētājvalsts dokumentiem, atkārto 9.punktā aprakstītās darbības. Lai pārietu uz nākamo soli,nospiež pogu „Tālāk”.

12. Lietotājs norāda informāciju par Kravas ievešanu robežkontroles punktā: transportlīdzekļa veidu un reģistrācijas numuru, plānoto robežšķērsošanas datumu un robežkontroles punktu, nospiež pogu „Tālāk”.

13. Lietotājsizlasa ziņojumu par pieteikuma apstrādes gaitu, nospiež pogu “Tālāk” un pāriet pie Pieteikuma pārskata.

14. Lietotājs pārbauda pieteikumā norādītos datus un veic labojumus, ja nepieciešams.

15. Lai iesniegtu pieteikumu PVD, nospiež pogu “Iesniegt pieteikumu”.Pieteikums tiek iesniegts PVD un tiek paziņots piešķirtais pieteikuma reģistrācijas numurs.

16. Lai saglabātu pieteikuma datus turpmākai labošanai, nospiež pogu “Iesniegt pieteikumu vēlāk”. Pieteikuma sagatave tiek saglabāta portālā „www.latvija.lv” turpmākai labošanai, bet netiek iesniegta PVD.

17. Par pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama Pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz lietotāja kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi."

18. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, lietotājs nospiež pogu „Beigt e-pakalpojumu”.


Kā atrast esošo pieteikumu?

1. Pēc autentificēšanās un pakalpojuma uzsākšanas tiek atvērta pakalpojuma sākumlapa „Pieteikumu saraksts”, kurā redzami lietotāja izveidotie pieteikumi.

2. No piedāvātā pieteikumu saraksta lietotājs izvēlas nepieciešamo pieteikumu.

3. Lai skatītu pieteikumu, pie izvēlētā pieteikuma nospiež pogu „Skatīt”;

4. Lai veiktu pieteikuma labojumus, pie izvēlētā pieteikuma nospiež pogu „Labot”.

5. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, nospiež pogu „Beigt e-pakalpojumu”.


Kā elektroniski atsaukt iesniegto pieteikumu?

Šajā pakalpojumā nav iespējams elektroniski atsaukt pieteikumu.