1. E-pakalpojuma "Pārtikas uzņēmuma reģistrācija vai atzīšana" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla „www.latvija.lv” lietotājs (pieteikuma iesniedzējs)lieto Pakalpojumu.

2. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

3. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma.

4. Ja autentifikācija ir veikta atverot sadaļu “Mana darba vieta”, tad uzsākt e-pakalpojumu var, uzklikšķinot uz "Uzsākt e-pakalpojumu" pie e-pakalpojuma apraksta. Ja autentifikācija jau sākumā tiek veikta pie e-pakalpojuma apraksta, pēc tās uzreiz tiek atvērti 4.punktā minētie e-pakalpojuma lietošanas nosacījumi.

5. Uzsākot Pakalpojumu, pieteikuma iesniedzējam ir pienākums iepazīties ar Pakalpojuma lietošanas noteikumiem. Iepazīšanos ar Pakalpojuma lietošanas noteikumiem lietotājs veic, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un uzklikšķinot uz spiedpogas "Tālāk".


Kā elektroniski iesniegt pieteikumu?

1. Pēc Pakalpojuma uzsākšanas tiek atvērta pakalpojuma sākumlapa „Pieteikumu saraksts”, kurā redzami lietotāja izveidotie pieteikumi.

2. Lai izveidotu jaunu pieteikumu, lietotājs nospiež pogu “Veidot jaunu pieteikumu”.

3. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti, ir aizpildāmi obligāti.

4. Lietotājs nospiež pogu "Norādīt darbības veidu" un sniedz informāciju par uzņēmuma darbības veidu, darbības jomu, darbības jomas precizējumu, pievieno papildus dokumentu datnes (izmērs nedrīkst pārsniegt 3 MB), kā arī brīvprātīgi norāda, vai darbības veidam ir nepieciešama pārbaude vai reģistrācija/atzīšana (ja atbilstoši darbības veida vai jomas konfigurācijai reģistrācija/atzīšana vai pirms reģistrācijas pārbaude nav noteiktas kā obligātas), nospiež pogu "Saglabāt".

5. Lai norādītu informāciju par vairākiem uzņēmuma darbības veidiem, atkārto 4.punktā aprakstītās darbības. Lai turpinātu pakalpojumu, nospiež pogu „Tālāk”.

6. Lietotājs norāda pārtikas produktu grupas, kuras attiecas uz pārtikas uzņēmumu/objektu, nospiež pogu „Tālāk”..

7. Lietotājs norāda datus par personu/uzņēmumu, kas pieprasa objekta reģistrāciju/atzīšanu un nospiež pogu „Tālāk”.

8. Lietotājs norāda Veterinārās uzraudzības objekta nosaukumu un PVD piešķirto numuru (ja tāds ir zināms), objekta faktisko adresi un nospiež pogu „Tālāk”.

9. Lietotājs norāda objekta vadītāja/pārstāvja personas datus un kontakta informāciju, nospiež pogu “Tālāk”.

10. Lietotājs obligāti norāda pasta vai e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīti rēķini par PVD sniegtajiem maksas pakalpojumiem.Nospiež pogu „Tālāk”.

11. Lietotājs obligāti norāda pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīti lēmumi par atteiktiem vai atzītiem ar nosacījumu objekta/uzņēmuma darbības veidiem, nospiež pogu „Tālāk”.

12. Lietotājs obligāti norāda apliecības/licences saņemšanas vietu – PVD Centrālo aparātu vai teritoriālo struktūrvienību, kurā klātienē ieradīsies saņemt apliecību.

13. Atzīmē atbilstošo izvēles rūtiņā, ja vēlas saņemt uz e-pastu ziņojumus par pieteikuma apstrādes gaitu, nospiež pogu “Tālāk”.

14. Pieteikuma pārskatā pārbauda pieteikumā norādītos datus un veic labojumus, ja nepieciešams.

15. Lai iesniegtu pieteikumu PVD, nospiež pogu “Iesniegt pieteikumu”. Pieteikums tiek iesniegts PVD un tiek paziņots piešķirtais pieteikuma reģistrācijas numurs.

16. Lai saglabātu pieteikuma datus turpmākai labošanai, nospiež pogu “Iesniegt pieteikumu vēlāk”. Pieteikuma sagatave tiek saglabāta portālā www.latvija.lv turpmākai labošanai.

17. Par pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama Pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz lietotāja kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi."

18. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, lietotājs nospiež pogu „Beigt e-pakalpojumu”.


Kā atrast esošo pieteikumu?

1. Pēc autentificēšanās un pakalpojuma uzsākšanas tiek atvērta pakalpojuma sākumlapa „Pieteikumu saraksts”, kurā redzami lietotāja izveidotie pieteikumi.

2. No piedāvātā pieteikumu saraksta lietotājs izvēlas nepieciešamo pieteikumu.

3. Lai skatītu pieteikumu, pie izvēlētā pieteikuma nospiež pogu „Skatīt”;

4. Lai veiktu pieteikuma labojumus, pie izvēlētā pieteikuma nospiež pogu „Labot”.

5. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, nospiež pogu „Beigt e-pakalpojumu”.


Kā elektroniski atsaukt iesniegto pieteikumu?

Šajā pakalpojumā nav iespējams elektroniski atsaukt pieteikumu.