1.Lai saņemtu šo e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties ar droša elektroniskā paraksta viedkarti, elektroniskās identifikācijas karti (eID), savas internetbankas autentifikācijas līdzekli. Detalizēta informācija par autentificēšanos pieejama Portāla labās puses panelī zem simbola "?".

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs uzsāk e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Nākamajā solī tiek atvērta forma, kurā tiek attēlots pakalpojuma izpildes rezultāts. Rezultāts satur informāciju par autentificētās personas biometriju (personas digitālu sejas attēlu un informāciju par pirkstu nospiedumiem) un personas pamatinformāciju, kas tiek glabāta Biometrijas datu apstrādes sistēmā (turpmāk – BDAS).

6. Ja BDAS informācija par personu nav pieejama, tiks attēlots paziņojums „Biometrijas datu apstrādes sistēmā nav tādas informācijas par Jums, kas būtu sniedzama, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām tiesībām iegūt informāciju”.

7. Pēc informācijas saņemšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, nospiežot uz saites „Lai pārtrauktu pakalpojuma izpildi, nospiediet šeit” vai uz spiedpogām „Sākt citu pakalpojumu”, vai „Citi saistītie pakalpojumi”.

8. Noklikšķinot uz spiedpogas „Sākt pakalpojumu no jauna”, Pakalpojums tiks uzsākts atkārtoti, nosūtot pieprasījumu BDAS.

9. Pakalpojuma saņēmējs var nosūtīt informāciju Iekšlietu ministrijas Informācijas centram par nepilnībām atspoguļotajos datos. Lai to veiktu, nepieciešams noklikšķināt uz spiedpogas „Ziņot par nepilnībām”.

10. Lai nosūtītu informāciju par nepilnībām, obligāti ir jāaizpilda lauki, kas atzīmēti ar „*”, un jānoklikšķina uz spiedpogas „Ziņot par nepilnībām”. Pēc šo darbību veikšanas lietotājs saņems informāciju vai ziņojumus ir nosūtīts veiksmīgi.

11. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas, informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama sadaļā „Tavi e-pakalpojumi” ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.

12. Par Pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama Pakalpojuma rezultāta formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma apstrādes virzību tiks sūtīta uz lietotāja kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.