1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā. 

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Pēc lietošanas noteikumu apstiprināšanas, lietotājs precizē informāciju , vai iesniegums tiek veidots paša, vai arī kādas pārstāvētās juridiskās personas vārdā, pēdējā gadījumā norādot un apstiprinot pārstāvētās juridiskās personas reģistrācijas numuru.

6. Lietotājs norāda tēmu(-as), par kādu tiek veidots iesniegums, atzīmējot vienu vai vairākus no šādiem variantiem (konsultācija, priekšlikums, sūdzība par fizisku personu; sūdzība par juridisku personu). Papildus lietotājs precizē veidu, kādā viņš vēlas saņemt atbildi uz iesniegumu no Darba Inspekcijas, izvēloties vienu no šādiem variantiem (e-pasts, pasts, bez atbildes). Izvēloties saņemt atbildi pa pastu, lietotājs norāda pasta adresi, uz kuru saņemt atbildi.
6.1. Ja viena no iesnieguma tēmām izvēlēta sūdzība par fizisku personu, lietotājs norāda fiziskas personas personas datus (personas kodu, ja tāds zināms; vārdu; uzvārdu), par kuru tiek iesniegta sūdzība.
6.2. Ja viena no iesnieguma tēmām ir izvēlēta sūdzība par juridisku personu lietotājs norāda un apstiprina juridiskās personas reģistrācijas numuru.

7. Pēc iesnieguma datu aizpildīšanas, lietotājs apstiprina ievadītos iesnieguma datus, pēc kā sagatavotā iesnieguma dati tiek nosūtīti uz Darba inspekcijas informācijas sistēmu iesnieguma reģistrācijai.
7.1. Gadījumā, ja lietotājs atzīmējis, ka nevēlas saņemt atbildi uz iesniegumu, e-pakalpojuma statuss Portālā tiek atzīmēts kā pabeigts un e-pakalpojums tiek uzskatīts par veiksmīgi izpildītu.
7.2. Ja lietotājs atzīmējis, ka vēlas saņemt atbildi uz e-pastu vai pa pastu, Darba inspekcija normatīvajos aktos paredzētajos termiņos un kārtībā sagatavo un nosūta Pakalpojuma saņēmējam atbildes dokumentu.

8. Pakalpojuma izpildes statuss tiek reģistrēts un ir pieejams sadaļā „Mana darba vieta” zem izvēlnes "E-pakalpojumi". Katram pakalpojumam tiek attēlots tā izpildīšanas datums un tiek piešķirts unikāls e-pakalpojuma identifikācijas numurs.

9. Atbildes informācija tiek nosūtīta uz Portālu, kur tā kļūst pieejama lietotājam.

10. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.