Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

 • Nosaukums: Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju aizpildīt iesniegumu ar mērķi saņemt Valsts darba inspekcijas konsultāciju vai panākt Valsts darba inspekcijas rīcību darba tiesību vai darba aizsardzības jautājumos. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
 • Īss nosaukums: EP72
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Valsts Darba Inspekcijas starpatbilde
  2. Iesnieguma iesniegšana reģistrēšanai Valsts Darba Inspekcijai
  3. Valsts Darba Inspekcijas starpatbilde
  4. Valsts Darba Inspekcijas atbilde
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP72-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju