1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta viedkarti, savas internetbankas vai Mobilā ID autentifikācijas līdzekļiem, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas portāla labās puses panelī. Informācija par autentificēšanos pieejama portāla labās puses panelī, uzklikšķinot uz simbola „?”.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem", un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Tālāk".

5. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti, ir aizpildāmi obligāti.

6. Tiek atvērta forma, kurā jānorāda personas kodu vai apliecības numuru personai, par kuru vēlaties apskatīt datus, un klikšķiniet uz spiedpogas „Skatīt datus”. Ja iestādei, kuru jūs pārstāvat, ir atļauta pieeja vēsturiskajiem datiem, tad jums ir iespēja norādīt arī datumu, uz kuru vēlaties redzēt tā brīža aktuālo informāciju.

7. Tiek atvēta saraksta forma, kurā attēloti personas pašreiz aktuālie dati vai tā brīža aktuālie dati, uz kuru tika pieprasīta vēsturiskā informācija.

8. Lai pieprasītu citas personas datus, dodieties uz sadaļu „Norādiet personas kodu vai invalīda apliecības numuru, lai aplūkotu datus” un atkārtojiet soli 6.